ދީންވެރިކަމުގެ ޝިޢާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޯ ބާލައިގެން އުޅުމަކީ، ޚަވާރިޖުންގެ ޢަލާމާތެއް!

ޚަވާރިޖުންނާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "{سِيْمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ } البخاري (7007) ومسلم (1763) މާނައީ" އެމީހުންގެ ޢަލާމާތަކީ ބޯ ބާލައިގެން އުޅުމެވެ.) މި ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙައިގައި الإمام القرطبي- رحمه الله- ވިދާޅުވިއެވެ.
ހއ އަތޮޅަށާއި ހދ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ތަވީދު އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވަނީ من تعلق تميمة فقد أشرك މާނައީ ' ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ހަމަކަށަވަރު ޝިރްކު ކޮށްފިއެވެ.
އެންމެފަހުގެ ވީޑިއޯ
މަރުވުމަށްފަހު (ދަރުސް)